top_banner

วิดีโอ

การผลิตด้ามแปรงแต่งหน้า

ทาสีจับแห้ง

ชุดแปรงแต่งหน้ามืออาชีพ

การผลิตด้ามแปรงแต่งหน้า

สร้างรูปร่างของแปรงแต่งหน้า

เล็มขนแปรงแต่งหน้า

โลโก้แกะสลักด้วยเลเซอร์บนปลอกแปรง

โลโก้ Hot Stamping บนด้ามแปรง

แผ่นพิมพ์โลโก้บนด้ามแปรง

ขั้นตอนการผลิตฟองน้ำแต่งหน้า

การตรวจสอบ Beauty Blenders

ฟองน้ำแต่งหน้านุ่มพิเศษ